Baigėsi ,,balsavimo dėl garbės“ istorija

Kovo 29-ąją dieną vykusiame Plungės rajono savivaldybės tarybos posėdyje iškilo kurioziška situacija – kilus nesutarimams dėl pritarimo lėšų skyrimui prisidėti prie projekto „Kelio nuo Noriškių tilto iki Kaušėnų kaimo (Babrungo gatvė) rekonstrukcija“, tarybos nariams buvo pasiūlyta pasitikrinti savo garbę.

Tai padaryti pasiūlė Savivaldybės tarybos narys Liudas Skierus po to, kai išaiškėjo, kad 150 tūkst. eurų sumą gatvės apšvietimui siūloma skirti dar prieš paskelbiant konkursą, taigi, ir nežinant realios projekto kainos. Savivaldybės tarybos narį Robertą Endriką stebino tai, kad sudaryti sąmatą buvo patikėta Babrungo gatvę rekonstruojančiam rangovui UAB ,,Valda“, o ne pačiai savivaldybei. „Mes atlikome nepriklausomą apklausą ir gavome rezultatus: pati didžiausia apskaičiuota kaina – 130 tūkst. eurų, antroje vietoje – 120 tūkst. eurų, o pati mažiausia – 106 tūkst. eurų su projektavimu ir dar be derybų. Taigi, jeigu jūs galvojat, kad mes į koaliciją atėjom pritarti tokiems dalykams, tai apsirinkate. Mes neatėjom tam, kad darytume juodus darbelius“, – posėdžio metu sakė R. Endrikas. „Nežeminkim tarybos narių prieš bendruomenę, šis klausimas turi būti išimtas iš darbotvarkės […] Savivaldybės pinigai yra bendruomenės pinigai, ir šitaip elgtis yra žema. […] Jeigu norite pasitikrinti savo garbę, balsuokime. Mes neleisime, kad taip toliau tęstųsi“, – po tokio aštraus L. Skieraus pasisakymo ir trumpo Tarybos narių pasitarimo buvo nuspręsta skirti pinigus su sąlyga, kad savivaldybės administracija turi skelbti konkursą Babrungo g. apšvietimo darbams.

Per vasarą surengus viešųjų pirkimų konkursą ir palyginus visus pasiūlymus, rugsėjo pabaigoje buvo pasirašyta sutartis su UAB „Kugeta“, galutinė projekto kaina – 95 tūkst. eurų. Taip aktyvių „Vieningos Plungės“ frakcijos narių dėka buvo sutaupyta 55 tūkst. eurų savivaldybės gyventojų pinigų, kuriuos bus galima paskirstyti kitiems projektams. Kyla klausimas, kodėl buvo norima taip skubotai patvirtinti skiriamas lėšas, nežinant, kiek iš tikro darbai pareikalaus lėšų? Kitas pavyzdys, kuris pasako apie pasikeitusį požiūrį į savivaldybės lėšas, kai administracijos direktoriumi pradėjo dirbti Gintaras Bagužis, yra pigiau nupirktas Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso techninis projektas, – iš 250 tūkst. eurų liko 95,1 tūkst. Eurų. Juos Savivaldybės administracija perkelia Plungės miesto, Kulių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijų gatvių apšvietimo ir remonto darbams vykdyti. Kas gali paneigti, kad valdiškų pinigų “kranelio” užsukimas, reikalavimas tarybos nario valdomai bendrovei “Valda” laiku ir kokybiškai atlikti miesto tvarkymo darbus nėra šių dienų “labai malonių” santykių tarp liberalų ir “Vieningos Plungės” išdava?

Politinė reklama bus apmokėta iš VRK „Vieninga Plungė“ rinkimų sąskaitos