Liudas Skierus apie veiklą ir rinkimus

Eina į pabaigą pirmoji mano kadencija Plungės rajono savivaldybės taryboje. Kokiu tikslu aš

dalyvavau praeituose rinkimuose? Tikslas buvo aiškus ir suprantamas – kartu su kitais „Vieningos

Plungės“ nariais aktyviai dirbti taryboje plungiškių labui. Į Savivaldybės tarybą buvome išrinkti

keturi „Vieningos Plungės“ atstovai. Pirmus trejus metus buvome opozicijoje valdančiajai

daugumai, mūsų įtaka buvo nedidelė. Mes palaikėme tuos tarybos sprendimus, kurie Plungės

žmonėms buvo naudingi. Tačiau priešinomės nesąžiningumui, neatsakingumui, netvarkai.

2017 m. pabaigoje sutarėme su valdančiaisiais, kad deleguosime į Savivaldybės administracijos

direktoriaus pareigas „Vieningos Plungės“ atstovą Gintarą Bagužį. Taip sudarėme formalią

koaliciją su liberalais. Net ir būdami koalicijoje, mes buvome opozicija neatsakingam

bendruomenės turto naudojimui. Be abejo, vieneri metai – trumpas laikas iš esmės pakeisti

administracijos darbą. Tačiau įsitikinome, kad Savivaldybės administracijoje dirba geri specialistai, tik reikia atsakingų ir teisingų tarybos sprendimų. Ko sieksiu naujuose rinkimuose? Tikslas išlieka tas pats – pasiekti, kad Savivaldybės taryboje būtų kuo daugiau „Vieningos Plungės“ deleguotų žmonių. Jais – mokytojais, kultūrininkais, verslininkais, medikais, teisininkais – aš pasitikiu ir tikiu, kad galėtume daugiau nuveikti Plungės labui. Plungiškiai tuo netruktų įsitikinti. Pinigų Savivaldybė turi tiek, kiek jų turi, bet sąžiningai juos leisdami galime padaryti gerokai daugiau. Į Plungės tvarkymą reikia įtraukti mažas ir vidutines įmones, kurios skaidriau ir geriau atliktų Plungei reikalingus darbus. Būtina įtraukti kuo daugiau gyventojų, kartu su Plungės bendruomene nusimatyti prioritetus, svarbiausias sritis, kurioms per būsimą kadenciją skirtume didžiausią dėmesį. Aš siūlyčiau tokius prioritetus:

  1. švietimas,
  2. kultūra,
  3. kaimo bendruomenių įtakos didinimas,
  4. smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas,
  5. komunalinių paslaugų teikimo gerinimas ir kainų mažinimas,
  6. gyvenimo kokybės gerinimas.

Konkrečias priemones šiems prioritetams įgyvendinti mes, „Vieningos Plungės“ kandidatai,

įvardysime būsimuose susitikimuose su Jumis, rinkėjai.

Kviečiu Plungės krašto žmones pasitikėti „Vieninga Plunge“, jos iškeltais kandidatais – garbingais

ir sąžiningais žmonėmis, į Savivaldybės tarybą einančiais ne dėl asmeninių, bet dėl bendruomenės interesų įgyvendinimo.

Politinė reklama bus apmokėta iš VRK „Vieninga Plungė“ rinkimų sąskaitos.