Rinkimų programa

Mes, aktyvūs Plungės krašto piliečiai, esame įsitikinę, kad savivalda – tai viešas tarimasis su bendruomenėmis, žmonių lūkesčių ir nuomonių išklausymas, bendras darbas visų labui.

Mūsų būsimi darbai Plungei:

 • Intensyviau asfaltuoti žvyruotas ir kokybiškai remontuoti asfaltuotas gatves.
 • 2019-2021 m. pakeisti visų susidėvėjusių šaligatvių dangas.
 • Padidinti autobusų maršrutų dažnumą Plungėje ir priemiesčių kryptimis; etapais iki 2021 m. įdiegti nemokamą viešąjį transportą visame rajone.
 • Pastatyti sporto kompleksą su baseinu.
 • Rekonstruoti ir išplėsti miesto bei gyvenviečių gatvių apšvietimo tinklus, keičiant senus šviestuvus į LED šviestuvus.
 • Kovoti su korupcija; naujus projektus, visuomenei svarbius sprendimus ir savivaldybės pirkimus viešinti socialiniuose tinkluose bei žiniasklaidos priemonėse suprantamai ir aiškiai.
 • 3 % biudžeto lėšų, skiriamų aplinkos tvarkymui, leisti paskirstyti pačioms bendruomenėms.
 • Užtikrinti Oginskių dvaro sodybos sutvarkymo tęstinumą.
 • Padidinti pagalbos senyviems ir neįgaliems žmonėms jų namuose programos apimtis.
 • Kaimuose, kur uždarytos ambulatorijos, žmonėms suteikti pirmines sveikatos priežiūros paslaugas, naudojant mobilias ambulatorijas.
 • Parengti ir vykdyti gabių vaikų ugdymo bei skatinimo už gerus rezultatus kultūros, mokslo, muzikos, sporto srityse programas.
 • Remti mokyklas, steigiančias pailgintos dienos grupes, užtikrinančias vaikų saugumą, kryptingą ir įdomią ugdomąją veiklą.
 • Mažinti vaikų skaičių ikimokyklinio ugdymo grupėse.
 • Skatinti „Saugios kaimynystės“ programos dalyvius, apmokant programai reikalingų priemonių įsigijimą.
 • Įpareigoti savivaldybei pavaldžias įstaigas vykdyti praktikos suteikimo funkciją studentams/ jauniems specialistams.
 • Įdiegti nemokamą WiFi lankytinose rajono vietose.

Politinė reklama bus apmokėta iš VRK „Vieninga Plungė“ rinkimų sąskaitos.