Turėkime drąsos keistis ir keisti

Mieli, Plungės krašto žmonės,

nauji rinkimai mums suteikia ne tik viltį, bet ir galimybių keistis ir keisti. Turėkime drąsos tai daryti! Pirmiausia bandykime atsakyti į keletą klausimų.

1 klausimas apie rinkimus

Kokiems žmonėms patikėsime atstovauti mūsų bendruomenei, vadovauti savivaldai?

Patikėkime autoritetams, autoritetams, savo darbe pasiekusiems geriausių rezultatų ir pelniusiems kolegų ir plungiškių pagarbą už savo darbą.

Patikėkime inteligentijai, išsilavinusiems žmonėms. Ir pirmiausia, kultūros, švietimo, sveikatos apsaugos atstovams.

Patikėkime moterims. Popiežius Pranciškus sakė: „Moterys kelia gilius klausimus, kuriuos reikia spręsti. Ten, kur priimami sprendimai, moteriškumas būtinas“. (Pranciškus. Šio gyvenimo laimė. 2018, psl. 170-171).

Patikėkime jaunimui. Jauni drąsesni, turintys troškimą gyvenime sukurti didelius ir tvarius dalykus.

Patikėkime tiems naujiems žmonėms, kurie dar nebuvo išrinkti. Žinoma, padėkos ir pagarbos verti daug metų savivaldoje dirbantys. Bet sudėties pokyčiai padeda į daugelį dalykų pažvelgti naujai. Sutikime, ne be reikalo institucijose vadovams yra įvestos kadencijos, pradedant prezidentu ir baigiant įstaigos vadovu. Ilgas buvimas pareigose suformuoja žmogaus įsitikinimą, kad jis yra neklystantis, atima jo norą tartis su kitais.

Taigi, tikėkime, kad kovo 3 d. išsirinksime naują ir kitokią savivaldos valdžią. Bet neapsiribokime vien rinkimais. Rinkimai yra tik pirmas žingsnis į demokratiją.

2 klausimas apie savivaldą

Kas yra tikra savivalda, kaip mes joje norime dalyvauti?

Savivalda nėra vien savivaldybių tarybų ir merų veikla. Vietos savivalda yra nuolatinių gyventojų bendruomenės, kuri turi Konstitucijos garantuojamą savivaldos teisę, savitvarka ir savaveiksmiškumas. (LR Vietos savivaldos įstatymas. 1 skirsnis 3 str. 2 d.)

Tikrą savivaldą turėsime, kai įtrauksime bendruomenę į aktualių klausimų įvardijimą, aptarimą ir jų sprendimą.

Pradėkime nuo platesnių galimybių savivaldybės gyventojams įvardinti problemas, skelbti iniciatyvas. Įveskime tinklalapyje plunge.lt skiltis: problemos, iniciatyvos. Dalis plungiškių tai darys ir socialiniuose tinkluose, bet ne visi viešai drįsta įvardinti problemas.

Įtraukime plungiškius į sprendimų rengimą. Informaciją apie būsimų sprendimų rengimą ir galimybę teikti pasiūlymus skelbkime Plungės spaudoje ir tinklalapyje plunge.lt skiltyse: svarstomi klausimai, teikiami projektai.

Organizuokime daugiau viešų diskusijų, sueigų, susirinkimų problemų sprendimų klausimais. Mokykimės išgirsti ir diskutuoti. Diskusija nėra ginčas, kuriame ieškoma argumentų, žeminančių diskutuojančius ar jų pasiūlymus. Diskusijos metu gerbiamos išsakytos nuomonės, jose slypi daug tiesos, kurią tik reikia išgirsti.

Ruošdami sprendimus, pasikliaukime ne tik 2-3 administracijos specialistais ar keliais savivaldybės tarybos nariais, besidominčiais konkrečiais klausimais. Sutelkime autoritetingus atskirų sričių specialistus. Tarkimės su jais, turinčiais žinių ir patirties savo srityje. Įveikime siaurą asmeniškumą.

Labiau įtraukime bendruomenes į savivaldą. Vietos bendruomenės yra geriausia vieta tiek šventėms, tiek darbams, tiek savo teisėtiems reikalavimams ginti. Klausiant bendruomenių nuomonės, sprendimų priėmimas užtruktų gal ir ilgiau, bet jie būtų politiškai tvaresni. Galiausiai atsirastų pasitikėjimas bendruomeniškumu, atsirastų dalyvavimo jausmas, supratimas, kad ir bendruomenių nuomonės paisoma.

Skirkime dalį biudžeto aplinkos tvarkymo lėšų tiesiogiai pačioms bendruomenėms. Jos geriausiai žino, kur tas lėšas panaudoti, ir darys tą atsakingai.

Dažniau skelbkime konkrečios gyvenvietės ar visos savivaldybės gyventojų apklausas, kurios įpareigotų valdančiuosius paklusti piliečių valiai. Svarbu, kad apklausos nereikalautų ekspertinių žinių ir būtų politiškai korektiškos, nenukreiptos tiesiogiai į vieną atsakymą.

Ne vienas, ypač valdžioje esantis, pasakys: mes tai darome. Taip, kai ką iš išvardintų dalykų darote. Bet sutikite, per mažai darote ir nesistemingai. Visavertės bendruomenės įtraukties į savivaldą, savitvarką neturime.

Pasitikėkime žmonėmis ne tik tada, kai reikia mandato, bet ir kai reikia priimti sprendimus. Tada turėsime tikrą savivaldą.

3 klausimas apie darbą

Ar galėtų savivaldybės tarybos, mero ir administracijos darbas būtų rezultatyvesnis, sėkmingesnis, brandesnis?

Galėtų, jei būtų valdžių atskyrimas ir pasitikėjimas. LR vietos savivaldos įstatyme rašoma, kad meras – savivaldybės vadovas, organizuojantis savivaldybės tarybos darbą. Administracijos direktorius vadovauja savivaldybės administracijai. Jis yra administracijos įstaigos vadovas. Kiekvienas turi savo kompetenciją ir galias. (Analogija Lietuvos Respublikos valdžia – Seimas ir vyriausybė). Gerbkite įstatymą, laikykitės valdžių atskyrimo principo, ir, svarbiausia, pasitikėkite vieni kitais.

Galėtų, jei būtų komandinis darbas. Komanda- meras, jo pavaduotojas, patarėjai, administracijos vadovai ir darbuotojai. Kiekvienas iš jų žino, kokias sritis kuruoja ir kokias funkcijas turi atlikti. Mero pavaduotojui, patarėjams tas sritis ir funkcijas nustato meras. Jei jos neįvardytos, ar tai galėtų reikšti, kad šie daro viską arba, dar blogiau, nieko nedaro. Kodėl? Neturi įgaliojimų, kompetencijos, jiems neleidžiama dirbti? Bet juk lietuvių patarlė sako: kur du stos, visada daugiau naudos. Dirbkite komandoje!

Galėtų, jei būtų: daugiau doros, pagarbos ir teisingumo. Dar 2011 m. istorikas, politologas A. Kulakauskas pareiškė, kad ne demokratijos stiprėjimui, o didžiausių politinių partijų viršūnėms Lietuvoje tarnauja ir vietos savivaldos sistema. Labai norėtųsi sakyti, kad daug metų praėjo ir profesorius neteisus. Bet ar tikrai jis neteisus? Ar mūsų kasdienybėje nėra saviškių protegavimo į postus ir įvairias tarybas, komisijas? Ar neužsimerkiama prieš nusikalstamą ir amoralų elgesį- girtavimą, smurtą, mokesčių nemokėjimą? Ar netaikomi dvigubi standartai – vieni saviems, kiti svetimiems? Ar vienodai pagarbiai kalbamasi, reaguojama į klausimus, pastabas, kurias teikia savi ir svetimi? Ar tikrai nuoširdžiai ir atvirai bendraujama su kiekvienu žmogumi?

Kai į šiuos klausimus atsakysime TAIP, tada bus ir brandūs santykiai, ir darbas rezultatyvesnis, sėkmingesnis.

Prezidentas V. Adamkus, pasitikdamas Naujuosius 2019-uosius metus, mums visiems palinkėjo, „kad vieni kitus gerbtume, mylėtume, darytume ramius, protingus sprendimus. Tai palaipsniui turėtų atnešti mūsų tautos tvirtėjimą, gerėjimą, lengvesnį žmonių gyvenimą.“ Supraskime šiuos prezidento žodžius kaip nuolatinį priminimą dorai, pagarbiai ir teisingai elgtis ne tik per šventes, bet ir mūsų kasdienybėje.

Mieli Plungės krašto žmonės, turėkime drąsos patys keistis ir keisti savo kraštą! Darykime tai jau dabar, neatidėliokime tolimai ateičiai!

Politinė reklama bus apmokėta iš VRK „Vieninga Plungė“ politinės kampanijos sąskaitos.