2018 m. gruodžio mėn. Lietuvos policijos Facebook paskyroje paskelbtoje apklausoje „Ar jaučiatės saugūs?“, 47 proc. atsakiusiųjų teigė esą saugūs, o 53 proc. – nesaugūs. Apklausoje dalyvavo 30 316 žmonių. Lyginant šią apklausą su 2017 m., saugiai besijaučiančių sumažėjo 6 proc.

Plungės rajono savivaldybėje nusikaltimų skaičius nemažėja: 2017 m. per aštuonis mėnesius buvo 369 nusikaltimai, o 2018 m. per tą patį laikotarpį – 368. Savivaldybėje mažėja sunkių nusikaltimų, vagysčių. Tačiau fiksuojami vandalizmo atvejai, pvz. per vieną 2018 m. naktį nusikaltėliai suniokojo 6 automobilius.

Mūsų saugumu Lietuvoje rūpinasi policija. Plungės policijos komisariate rudenį dirbo 73 pareigūnai, bet, pasak buvusio komisaro, realiai 55 pareigūnai. Jie mus saugo, gina, padeda. Tačiau ir patys galime prisidėti prie saugumo, kurdami Saugios kaimynystės grupes. Saugi kaimynystė yra vienintelė prevencinė iniciatyva Lietuvoje, kurios dalyvių skaičius jau beveik 20 metų nuosekliai auga. 2017 m. su policija bendradarbiavo 2252 Saugios kaimynystės grupės (2016 m. – 2185, 2015 m. – 2076, 2014 m. – 1876). Plungėje 2018 m. turėjome 32 saugios kaimynystės grupes.

Saugi kaimynystė – tai kaimynų bendradarbiavimas, padedant policijai ir kitoms institucijoms, taip stiprinant saugumą gyvenamojoje vietovėje.

Kodėl už saugios kaimynystės iniciatyvą pasisako „Vieninga Plungė“? Mes žinome, kad kiekvienas plungiškis nori gyventi ir auginti savo vaikus saugioje aplinkoje. O tinkamai įgyvendintos Saugios kaimynystės priemonės padeda sumažinti nusikaltimų skaičių iki 80 proc. Daugelis nusikaltėlių pripažįsta, kad Saugios kaimynystės ženklas juos priverčia rinktis kitą teritoriją. Be to, daugiau ir lengviau išaiškinama padarytų nusikaltimų. Pastebėta, kad teritorijose, kuriose realiai veikia saugios kaimynystės grupės, auga net ir nekilnojamojo turto vertė. Kainos skirtumas sudaro apie 20 proc. saugios kaimynystės narių naudai.

Nuo ko turėtume pradėti? Kaip įkurti saugios kaimynystės grupę?

Saugios kaimynystės grupę gali įkurti žmonės, gyvenantys nuosavų namų kvartaluose, akligatviuose, kaimuose, gyvenvietėse, sodininkų bendrijose, daugiabučių namų bendrijose. Norėdami tai padaryti, susipažinkite su savo kaimynais, sudarykite kaimynų, sutinkančių dalyvauti saugios kaimynystės veikloje, sąrašą, išsirinkite grupės koordinatorių, susitarkite dėl susitikimo su policijos pareigūnais ir seniūnijos darbuotojais. Atlikus šiuos darbus, grupės koordinatorius, policijos komisariato vadovas, seniūnas pasirašo saugios kaimynystės bendradarbiavimo susitarimą. Pasirašius tokį susitarimą, saugios kaimynystės grupė ima veikti oficialiai, grupės nariams įteikiama gatvėje kabinama informacinė lenta ir lipdukai, skirti klijuoti ant namų, laiptinių. Saugios kaimynystės ženklas nusikaltėlius informuoja, kad šioje teritorijoje gyvena saugia aplinka besirūpinantys kaimynai, kurie apie pastebėtus įtartinus asmenis visuomet informuoja policijos pareigūnus.

Kaip policija ir savivaldybė turi ir gali padėti kuriant saugios kaimynystės grupę?

Plungės rajono savivaldybė kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnais turi organizuoti mokymus apie tai, kaip vykdyti veiklas. Policijos pareigūnai privalo teikti specialią metodinę pagalbą grupių nariams, atlikti vietos aplinkos saugumo vertinimą, identifikuoti saugumo problemas, konsultuoti ir padėti pasirinkti būtent tai teritorijai ir joje kylančioms problemoms spręsti tinkamas priemones.

Savivaldybė gali visiškai ar iš dalies kompensuoti išlaidas už vaizdo kameras, jų montavimą. Saugios kaimynystės grupių nariams liktų tik sumokėti nedidelį mokestį už duomenų perdavimą

Saugios kaimynystės įgyvendinimo naudą matytume visi, nes sumažėtų nusikaltimų, gerėtų kaimynų tarpusavio bendravimas ir bendradarbiavimas su policija bei savivaldybe. Mes visi prisidėtume prie Plungės, kaip saugaus miesto, įvaizdžio kūrimo.

Politinė reklama bus apmokėta iš VRK „Vieninga Plungė“ rinkimų sąskaitos.