Dirbau Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komitete, Komisijoje ryšiams su užsieniu, vadovavau darbo grupei Šateikių dvaro sodybos pastatų klausimams spręsti. Veiklos sritis ir prioritetus rinkausi pagal savo kompetencijas, patirtį kultūros srityje, visuomeninėje ir ekspertinėje veiklose.

Švietimo srityje kartu su frakcijos kolegomis pavyko įrodyti, kad Akademiko Adolfo Jucio mokyklos, seniausios Plungės mokyklos, kuri 2019 m. švęs veiklos 100-metį, gyvavimo galimybės yra realios ir šios švietimo įstaigos negalima uždaryti.

Itin svarbiu laimėjimu laikyčiau įgyvendintą sprendimą dėl Plungės rajono savivaldybės gyventojų ir meno kolektyvų, pasiekusių aukštų rezultatų kultūros ir meno srityse, premijavimo, kas sėkmingai daroma jau trečius metus. Ko gero, pirmą kartą per daugelį metų buvo įvertinti ir finansiškai paskatinti ne tik biudžetinių įstaigų darbuotojai, kultūros ir švietimo įstaigų kolektyvai ir atlikėjai, bet ir visuomenininkai, visą gyvenimą kultūrinį darbą dirbę be atlygio.

Kaip kelių kartų plungiškei ir kultūros žmogui man visada rūpėjo Plungės miesto ir rajono kultūrinių verčių nustatymas, jų panaudojimas formuojant mūsų krašto įvaizdį, atrenkant ir aktualizuojant lankomus objektus, svarstant ir įgyvendinant rajono kultūros ir turizmo paslaugų plėtros projektus. Todėl gilinausi ir pateikiau pataisas šiems projektams, kurie buvo patvirtinti taryboje.

Nuolat domėjausi Laisvės alėjos rekonstrukcijos projekto parengimu. Posėdžiuose diskutavome apie bendruomenės įtraukimą į šio projekto svarstymą, projekto rengėjams aiškinau vienos iš svarbiausių miesto gatvių istorinę svarbą, akcentavau, kad turi išlikti ne viengubos, o dvi dvigubos liepų eilės.

Pasisakiau už Savivaldybės finansinę paramą elektroninės rinkodaros projektams, pabrėžiau tokių projektų ir lankomų objektų ženklinimo reikšmę miesto žinomumui didinti. Kartu su kolegomis teikiau pasiūlymus dėl rajono miestelių Nepriklausomybės jubiliejams skirtų paminklų tvarkybos.

Labai liūdino rajono kultūros paveldo situacija, atsainus požiūris į įstatymus, įpareigojančius rūpintis paveldu. Tikriausiai prisimenate istoriją, kai dauguma tarybos narių nutarė privatizuoti Plungės dvaro sodybos pastatą, vadinamą Advokato namu. Šį sprendimą netrukus teko atšaukti, po to, kai man inicijavus kartu su opozicijoje esančiais kolegomis buvo parengta ir pateikta nemažai raštų Vyriausybės atstovui ir Kultūros paveldo departamentui. Plungės dvaro sodybos Advokato namas šiandien tvarkomas ir netrukus bus pritaikytas visuomeninės organizacijos Plungiškių draugijos poreikiams.

Kita daugelį metų įsisenėjusi problema – kritinė Šateikių dvaro sodybos situacija. Griūvantys dvaro pastatai vietos bendruomenei kelia pavojų, darko aplinką, o nesutvarkyta teisinė būklė investuotojams užkerta kelią įsigyti šį objektą ir toliau tvarkyti. Situaciją iš mirties taško pajudinti padėjo „Vieningos Plungės“ atstovo Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Bagužio pasiūlymu sudarytos darbo grupės sprendimai. Atlikusi nemažą darbą grupė pateikė rekomendaciją, kurioje sakoma, kad Šateikių dvaro sodybos objektus pirmiausia būtina įteisinti. Įteisinimo procedūra pradėta, ir tikėkimės, kad šis darbas bus padarytas iki galo.

2018 m. mano iniciatyva iš biudžeto skirta lėšų rajoną nuo seno garsinusio, į UNESCO žmonijos nematerialiojo paveldo registrą įrašyto kryždirbystės paveldo tvarkybai. Iš šių lėšų jau restauruotos trys Kultūros vertybių registre įrašytos Plungės senųjų kapinių medinės koplytėlės. Ateityje tikimasi atkurti ir jose buvusias šventųjų skulptūrėles.

Stengiuosi išklausyti ir girdėti kitus, įtraukti į diskusiją visuomenę, žinomus ekspertus. Parengiau ir publikavau ne vieną diskusinį straipsnį mūsų miesto įvaizdžio, kultūros temomis, kalbinau ir parengiau interviu su žinomais mūsų kraštiečiais. Vertinu savarankišką profesionaliomis žiniomis paremtą nuomonę, gebėjimą formuluoti ilgalaikius tvarius tikslus. Tarp tarybos narių buvo supratimas, ir džiaugiuosi, kad mano turimos žinios ir gebėjimai buvo panaudoti tikslingai. Man svarbu, kad ateityje plungiškiai aiškiai žinotų, kas ir kaip yra tvarkoma jų rajone, patys dalyvautų priimant sprendimus, laiku galėtų išreikšti savo nuomonę, o kultūra būtų orientuota į žmogų ir vietos gerovės augimą.

Politinė reklama bus apmokėta iš VRK „Vieninga Plungė“ rinkimų sąskaitos