MORALI POLITIKA

Plungės ateitis priklauso nuo žmonių, kurie pasikliauja tiesa ir kilniais moralės principais: sąžine, dora, pagarba, teisingumu. Būdama mere, besąlygiškai vadovaučiausi šiais principais ir prisiimčiau didesnę moralinę atsakomybę, nes politikui rinkėjai suteikia pasitikėjimą ir atstovavimą, galimybę priimti sprendimus. Moralios politikos reikalaučiau iš savo komandos, valdančiosios koalicijos ir administracijos darbuotojų.

REALI SAVIVALDA

Stipri valstybė, brandi demokratija neįmanoma be veiksmingos savivaldos. Mūsų kasdienybe taptų atviros bendruomenės, viešas tarimasis visais klausimais su savivaldybės žmonėmis, pilietinių iniciatyvų skatinimas. Veiksmų skaidrumas sugrąžintų žmonių pasitikėjimą savivaldybe.

AIŠKI VIZIJA

Plungė – palanki, patogi, patraukli.

Ji tokia bus, nes plungiškiai:

– išlaikys aukštą kultūrą,

– puoselės kūrybišką švietimo aplinką,

– gerins infrastruktūrą,

– telks atvirą, atsakingą bendruomenę,

– bus draugiški iniciatyviam jaunimui,

– kurs sveiką ir saugų kraštą.

GERA KOMANDA

Būčiau atvira ir nuoširdi merė, bendraujanti ir bendradarbiaujanti, su pagarba įsiklausanti į skirtingas nuomones, pritarianti visiems konstruktyviems pasiūlymams. Subūriau ir ateityje burčiau kompetentingus, greitai ir atsakingai sprendimus priimančius, nuolat besimokančius ir tobulėjančius žmones.

Popiežius Jonas Paulius II rašė: „Kiekvienas iš mūsų priklausome didžiulei šeimai, kurioje kiekvienas turime savo vietą ir mums patikėtą vaidmenį“ (Jonas Paulius II „Pamokymai gyvenimui“).

Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieninga Plungė“ patikėjo manimi. Jei Plungės krašto

žmonės manimi patikės, garbingai prisiimsiu pareigas ir atsakomybę.

BIOGRAFIJA

Gimiau (1959 m.) ir augau Plungėje. Iki 10 klasės mokiausi Plungės 3-iojoje vidurinėje, o vėliau – 1-ojoje vidurinėje mokykloje. Studijas Vilniaus universitete baigiau 1984 m. Tautinio atgimimo laikotarpiu įstojau į Vilniaus pedagoginį universitetą, kur 1993 m. įgijau istorijos ir politologijos mokytojo specialybę. 2003m. man suteikta istorijos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Beveik visą gyvenimą dirbu Plungės Senamiesčio mokykloje. Mokiniams suteikiau istorijos žinių, ruošiau valstybiniam istorijos egzaminui, olimpiadoms ir konkursams, projektams. Visada raginau kritiškai mąstyti, nebijoti imtis lyderystės, būti pilietiškiems ir atsakingiems.

Mano darbas daug kartų buvo įvertintas padėkos raštais. Ypač branginu gautą Kovo 11-osios atminimo ženklą ir apdovanojimą „Geriausi mokiniai renka savo geriausius mokytojus“.

Nuo 2008 m. vadovauju mokyklos profesinei sąjungai, kuriai priklauso 80proc. pedagogų. Nuo 2010 m. esu Plungės rajono profesinių sąjungų susivienijimo pirmininko pavaduotoja. Įgytos įstatymų taikymo žinios, kompetencijos man padeda drąsiai jaustis, atsakingai spręsti mokytojų profesinius, socialinius klausimus.

Esu Senamiesčio mokyklos metodinės tarybos pirmininkė, Plungės rajono savivaldybės Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo komisijos narė, įvairių kitų tarybų ir komisijų narė.

Laisvalaikiu skaitau istorines, politines, filosofines knygas. Mėgstu ne tik stebėti protų kovas, bet ir jose dalyvauti – 2016 m. su Plungės komanda „Ceklis“ Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų inicijuotame projekte „Protų kovos. Istorijos detektyvai“ laimėjome trečiąją vietą.

Esu ištekėjusi. Su vyru užauginome dukrą Aistę ir sūnų Mantą. Turime anūką Saulių Louis.

Nuo 2014 metų rudens dalyvauju „Vieningos Plungės“ veikloje. Mus, skirtingų profesijų žmones – gydytojus, kultūros darbuotojus, pedagogus, sportininkus, teisininkus, verslininkus, – vienija siekis aktyviai ir nesavanaudiškai dirbti Plungės krašto žmonėms. Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieninga Plungė“ iškėlė mane kandidate į Plungės rajono savivaldybės merus. Jei žmonės mane išrinktų, besąlygiškai vadovaučiausi moralės principais – sąžine, dora, teisingumu. Šie principai svarbūs ir mano suburtai stipriai ir atsakingai komandai. Būčiau atvira merė, bendraujanti ir bendradarbiaujanti, su pagarba įsiklausanti į įvairias nuomones, pritarianti visiems konstruktyviems pasiūlymams. Deramai atstovaučiau Savivaldybės interesams Regiono plėtros taryboje, ministerijose, Vyriausybėje, Seime.

Politinė reklama, kurią parengė pati kandidatė.