Apie šią ligą rašiau ir kalbėjau prieš praėjusius rinkimus, bet mūsų rinkėjai ne visada įvertina simptomus, o apie pasekmes dažnai pasako: „Nu i kas, ka bėški pavag, svarbu, ka i miestou kažkon padara…“ Egzistuoja apie 300 korupcijos apibrėžimų, o vienas dažniausiai minimų ir literatūroje cituojamų yra: „piktnaudžiavimas visuomenės patikėta galia siekiant asmeninės naudos“. Gal ta žmogaus anatominė prigimtis lėmė, kad pirštai į save lenkti, kad niekas nenori nugaros lenkti, o vaisius raškyti visi miklūs. Bet pagalvokim, kieno sąskaita raškomi vaisiai, jeigu jų nesėjai, netręšei, nelaistei? Dirbu Plungės rajono savivaldybės taryboje ne vienerius metus, prisiliečiu prie įvairių dokumentų ir matau, kad pas mus yra blogai su „vaisių raškymu“. Man labai patiko taiklus vieno Žemaičių Kalvarijos gyventojo pasakymas apie rajono valdžią: „Agitavom, rinkom, tikėjomės, kad ateis jauni, gabūs, aktyvūs, o išsirinkom išalkusius statybininkus. Ir mes jų neprišersim…“ Nereikia būti dideliu specialistu, kad suprastum statybininkų apetitą. Ekonomika metai iš metų auga, biudžetas renka perviršį, o Plungė kaip pelenė: sulūžusiais šaligatviais, duobėtomis gatvėmis, nešluotais kiemais… Gaunami nemaži pinigai, bet jie labai greitai ir išleidžiami. Greitai ne todėl, kad efektyviai tvarkomasi, bet tiesiog – dideliais kąsniais. Būdamas opozicijoje ir vartydamas viešųjų pirkimų sąlygas dažnai susigriebdavau už galvos: „Dieve, kiek iškenčia popierius! Viskas teisėta, bet absoliučiai neteisinga!“

Nuo 2015 metų Plungės valdantieji per Savivaldybės administraciją kaip perkančiąją organizaciją labai aktyviai vykdė darbų ir paslaugų pirkimus ne mažiausios kainos, bet ekonominio naudingumo principu. To rezultatas – iššvaistyta milžiniška suma pinigų, nes visuomenei jokios ekonominės naudos nebuvo. Aš, kaip Savivaldybės tarybos narys ir Kontrolės komiteto pirmininkas, aktyviai domėjausi pirkimais, pavyko kai ką išsiaiškinti, informuoti visuomenę apie vykstančius pažeidimus. 2016 m. kartu su grupe opozicijoje esančių Savivaldybės tarybos narių kreipėmės į Viešųjų pirkimų tarnybą (VPT) ir Generalinę prokuratūrą su skundu dėl Savivaldybės administracijos neteisėtai vykdomų viešųjų pirkimų, kai tendencingai sudaromos palankios ir nepagrįstos sąlygas vienam tiekėjui. Objektas – Makščių gatvės Alsėdžių miestelyje rekonstrukcijos projekto parengimas ir darbai. Administracija laimėtoju pasirinko rangovą, kurio pasiūlyta kaina – 306 tūkst. eurų, nors kitas rangovas tuos pačius darbus siūlėsi atlikti už 191 tūkst. eurų. Akivaizdu, kad sveiku protu nesuvokiama, bet dokumentuose rašoma, jog tai bus naudinga, nes 30 proc. kainos sudaro projekto vadovo parengtų projektų skaičius, 5 proc. – statybos vadovo įvykdytų sutarčių skaičius. Lyg būtų to maža, pradėjus darbus Savivaldybės administracija laimėtojui dar pridėjo 35 tūkst. eurų už darbą, kurį jis ir taip turėjo atlikti pagal pirmines konkurso sąlygas. VPT nustatė daugybę pažeidimų ir konstatavo, kad administracija sudarė dirbtines ir išskirtines sąlygas vienam tiekėjui, neracionaliai ir neekonomiškai panaudojo apie 150 tūkst. eurų. Generalinė prokuratūra ir jai talkinusi Specialiųjų tyrimų tarnyba, mano nuomone, šioje situacijoje pasirodė prastai, negynė viešojo intereso, atsirašinėjo ir galutiniame rašte atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą. Ir pacitavo teisminę praktiką, kad „…viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai negali būti kvalifikuojami kaip nusikalstamas piktnaudžiavimas neanalizuojant, ar pakankamas padarytų veiksmų pavojingumas, ar pakankamai yra duomenų išvadai apie didelės žalos padarymą. Padaryta veika vertinama kaip nusikalstama tik tuomet, jei rezultatas, kurio galima pasiekti kitomis, nesusijusiomis su baudžiamąja teise, priemonėmis, yra nepakankamas ir švelnesnės priemonės pažeistų taikytinų teisinių priemonių pusiausvyrą…“

Net ir švelnesnių poveikio priemonių niekas netaikė, todėl pirkimai ekonominio naudingumo principu tęsėsi ir toliau. Štai objekto „Aktyvaus poilsio ir pramogų zonos sukūrimas Plungės m.“ arba, liaudiškai tariant, buvusio stadiono rekonstravimo darbų sąmata pagal projektą siekė apie 2 mln. eurų. Tikėjomės, kad pirkimo metu bus konkurencija ir kaina sumažės, bet ir čia valdantieji nepanoro taupyti. Vertinime kaina sudarė tik 60 proc. vertės, o visa kita buvo „pritempta“, kad laimėtų norimas rangovas. Todėl sutartį Savivaldybės administracija pasirašė už 2,405 mln. eurų. Čia 20 proc. buvo įvertinta statybos darbų vadovo patirtis ir 20 proc. apmokėjimo už atliktus darbus atidėjimo terminas. Šiame pirkime supratau, kaip gerai turėti gerą patirtį sukaupusį darbų vadovą, kurio vien vardas gali bendrovei uždirbti 400 tūkst. eurų. Bet tai visai nenaudinga bendruomenei, kurios pinigai yra švaistomi! Kreipiausi į VPT su klausimu, ar viskas gerai minėtame pirkime, bet gavau atsakymą, kad pirkimas nebuvo atrinktas kaip rizikingas ir nepateko Kontrolės skyriaus įvertinimui…

Aktyviai domėjausi, nagrinėjau, teikiau klausimus dėl kitų pirkimų, kur galimai iššvaistyta nemažai mokesčių mokėtojų pinigų. Tai Plungės miesto Klevų gatvės rekonstrukcija (pasirinktas laimėtojas 43 000 eurų didesne suma negu kito dalyvio pasiūlymas), Plungės miesto Miškų gatvės rekonstrukcija (po konkurso papildomai sumokėta 102 000 eurų neva „už durpinio sluoksnio pašalinimą“ ir kitus smulkius darbus), Kaušėnų kaimo Slėnio gatvės šlaito remonto darbai (išleista beveik 30 000 eurų, nors pirkimo ir atliktų darbų perdavimo–priėmimo dokumentacija tokia, kad nėra įmanoma nustatyti faktiškai atliktų darbų kiekių. Be to, po remonto šlaitas vėl nuslinko, o garantijos iš rangovo nereikalauta, teko mokėti iš naujo). Taip pat įvairių įtarimų buvo Prūsalių k., Kulių mstl., Plungės m. Mendeno g. ir kt. objektuose. Dėl kai kurių pirkimų galbūt tikrai reikėjo kreiptis į teismą ir ten ginti viešąjį interesą. Bet Savivaldybės tarybos nariai dirba visuomeniniais pagrindais, negauna atlygio, todėl tiek finansiškai, tiek laiko prasme gana sunku tai padaryti. Be to, turėjome patirties su Laisvės gatve Plungėje, kai dar 2015 m. rašėme skundą dėl nekokybiškos asfalto dangos, dėl remonto broko. Tačiau ilgai teko laukti ištaisymo. Užtruko todėl, kad Savivaldybės administracija, gavusi prokuroro nutarimą dėl broko pašalinimo, skundė jį Generalinei prokuratūrai, o po to ir teismui, kad darbų rangovui UAB „Valda“ nereikėtų taisyti broko. Situacija labai aiškiai parodė, kaip proteguojamas partijos kolegų verslas, ignoruojant bendruomenės lūkesčius. Pagaliau 2018 m. brokas buvo ištaisytas – padengtas naujas ištisinis asfaltbetonio sluoksnis.

Kaimų gyventojai turėjo pastebėti, kad mažiau greideriu lyginami keliai. Plungės rajone kaimo kelių priežiūros paslaugos keletą pastarųjų metų buvo nuperkamos už gerokai didesnę kainą negu kitų rajonų savivaldybėse. Tai kėlė pagrįstą įtarimą dėl vykdomų pirkimų skaidrumo. VPT raštu atkreipiau dėmesį į Savivaldybės administracijos vykdomus galimai neteisėtus, neprotingus veiksmus, kuriais pažeidžiami įstatymai. Rašiau, kad dalyvavimo sąlygos ir kvalifikaciniai reikalavimai neleidžia konkurse dalyvauti mažesnėms įmonėms, riboja konkurenciją, kelia paslaugų įkainius. Tarnyba atsakyme išdėstė savo funkcijas ir tvarką, pagal kurią tikrinti atrenkami rizikingiausi pirkimai. Supratau, kad toliau ieškoti teisybės ir eikvoti energijos neverta, nes valstybėje nėra skiriama pakankamai dėmesio korupcijos tyrimui ir prevencijai.

Dėl savaime suprantamų priežasčių negaliu įvardyti statybos organizacijų su didžiausiu apetitu, bet jei kas bent kiek domisi Plungės reikalais, turi matyti ir nujausti, kas yra kas. Iš kitos pusės, jei yra paklausa, bus ir pasiūla. Paklausą gali sumažinti artėjantys rinkimai, po kurių norėtųsi, kad „Vieninga Plungė“ turėtų savo merą, formuotų administraciją arba bent daugiau „svertų“ Savivaldybės taryboje. Tarp mūsų nėra kandidatų, kurių įmonės dalyvautų Savivaldybės skelbiamuose konkursuose ir norėtų bėški patuštinti „lovį“. Prieš metus Gintaras Bagužis, mūsų organizacijos narys, tapo Savivaldybės administracijos direktoriumi ir darbu įrodė, kad Plungėje gali būti kitaip. Stipriai pasikeitė visų požiūris į viešuosius pirkimus ir finansus. Per konkursus sutaupoma nemažai pinigų, perkama mažiausios kainos principu. Trukdžių dar yra, todėl laukiame ir tikimės Jūsų balso per rinkimus už „Vieningą Plungę“!

Robertas Endrikas

Politinė reklama bus apmokėta iš VRK „Vieninga Plungė“ rinkimų sąskaitos.