Per šiuos metus dirbau Savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinės apsaugos komitete, buvau komiteto pirmininko pavaduotojas.

Kadencijos pradžioje rajone trūko socialinių paslaugų. Lietuvos Vyriausybė tam skyrė papildomų lėšų, tačiau jos buvo panaudotos iš dalies, nes socialinės paskirties pinigais buvo finansuojami nebaigti įvairių statybų projektai. Aktyviai kritikavau šią praktiką, ir dabar galime pasidžiaugti pagerėjusiu socialinės srities finansavimu, išaugusiu socialinių darbuotojų skaičiumi ir socialinių paslaugų kiekiu ir kokybe. Šiuo laikotarpiu sumažėjo nedarbas, mažiau išmokėta socialinių išmokų, o už sutaupytas lėšas papildomai finansuoti dienos centrai, neįgaliųjų organizacijos, įsigytas papildomas transportas ir finansuotos kelionės pas neįgaliuosius, lankytos padidėjusios rizikos šeimos. Paremtas ES finansuojamas projektas „Integrali pagalba į namus“. Jį įgyvendinant labai pagerėjo apie 30 sunkią negalią turinčių slaugomų ligonių priežiūra namuose, pagerėjo artimųjų savijauta.

Skirta parama organizuojant Plungės krizių centro darbą, būsto įsigijimui, labdaros valgyklos funkcionavimui, ,,Maisto banko“ akcijai, pagalba maistu mažas pajamas gaunantiems gyventojams.

Po daugelio metų pavyko pertvarkyti išblaivinimo paslaugą, kuri buvo teikiama Plungės ligoninės priėmimo skyriuje kartu priimant ir ligonius. Svarstyta pigesnė galimybė šią paslaugą teikti Plungės krizių centre, tačiau, neatitikus medicininių reikalavimų, nutarta pastatyti modulinį

priestatą prie Plungės ligoninės priėmimo skyriaus ir įsteigti keturias lovas, kartu pasamdant apsaugos firmą.

Priimti sprendimai dėl žmonių, turinčių negalią, organizacijų veiklos sąlygų pagerinimo įrengiant naujas patalpas Plungės parapijos namuose, padidintas finansavimas aprūpinant neįgaliuosius tobulesnėmis techninės pagalbos priemonėmis.

Priimti sprendimai dėl Plungės vaikų globos centro reorganizavimo į šeimynas, budinčių globotojų darbo organizavimo, globojamų vaikų priežiūros paslaugos.

Asmens sveikatos priežiūros srityje analizuoti pirminės sveikatos priežiūros centrų rodikliai vykdant profilaktikos programas. Deja, šiuo metu atsiliekame nuo šalies vidurkio, trūksta pacientų sąmoningumo, išlieka eilės pas gydytojus. Pagerintas sergančiųjų tuberkulioze gydymas ir profilaktika įkuriant DOTS kabinetus pirminiuose centruose. Pritarta pirminės sveikatos priežiūros centrų modernizavimui, įrangos ir transporto įsigijimui, miestelių ambulatorijų ir kaimų medicinos punktų atnaujinimui.

Antrinės sveikatos priežiūros paslaugų kiekis savivaldybėje išlieka vienas iš aukščiausių tarp rajonų. Siekiant išlaikyti specializuotas paslaugas rajone ir Plungės ligoninėje organizuoti susitikimai su sveikatos apsaugos ministru A. Veryga, Šiaulių teritorinės ligonių kasos vadovu R. Mažeika, Seimo nariais. Tobulinta ligų klasterių veikla. Įdiegtos e. sveikatos programos visose gydymo įstaigose. Tai sudaro sąlygas ligoniams laiku gauti tretinio lygio paslaugas.

Toliau plėstos odontologijos ir reabilitacijos paslaugos poliklinikos pastate, svarstyta galimybė steigti globos lovas demencija sergantiems pacientams.

Svarstyti ir paremti pasiūlymai dėl Plungės greitosios medicinos pagalbos paslaugų gerinimo, įrangos, transporto ir patalpų atnaujinimo.

Sveikatos neišsaugosime be sveikos gyvensenos. Toliau kurta ,,Sveiko miesto“ strategija: atnaujinti ir nutiesti nauji dviračių takai, pagerinta poilsio infrastruktūra aplink Platelių ežerą, suplanuoti dviračių takai aplink Plungės jūrą ir Stoties gatvėje, parengtos jungtys su aplinkinėmis gyvenvietėmis. Įruoštos sporto ir žaidimų aikštelės Plungės mieste ir gyvenvietėse. Sumažinta tvenkinių vandens tarša. Padaugėjo vartotojų, kuriems tiekiamas kokybiškas vandenviečių vanduo.

Priimti sprendimai drausti alkoholio pardavimą ir vartojimą per miesto ir rajono šventes, renginius. Sumažėjo apsinuodijimų alkoholiu ir alkoholinių psichozių, tačiau padidėjo narkotinių medžiagų vartojimas ir padaugėjo apsinuodijimų, nuo narkotinių medžiagų mirė vienas jaunuolis. Kovai su priklausomybėmis paskirtas finansavimas, paskirtos ir įrengtos patalpos priklausomybių kabinetui.

Plungės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba, kurios narys esu, visuomenei organizavo konferenciją narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo tema. Pranešimą skaitė Vilniaus toksikologijos centro vadovas dr. Robertas Badaras. Lektorių papildomai pasikvietėme į Plungės ligoninę ir surengėme gydytojų tobulinimosi konferenciją toksikologijos srityje. Plungės visuomenės sveikatos biuras skaitė paskaitas ir organizavo renginius priklausomybių tema.

Lėtinės neinfekcinės ligos XXI amžiuje tapo visuotine sveikatos problema, nuo kurios priklauso žmogaus amžius ir gyvenimo kokybė. Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas dažnai kviečia Plungės visuomenės sveikatos biurą pateikti ligų stebėsenos rezultatus ir kartu su gydymo įstaigomis vykdo prevenciją. Pagrindiniai rizikos veiksniai, turintys didžiausią įtaką sergamumui ir mirtingumui, yra šie: didelis kraujospūdis, rūkymas, padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje, fizinio aktyvumo stoka, antsvoris ir nutukimas, padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje, nesaugus lytinis elgesys, piktnaudžiavimas alkoholiu. Kovojant su šiais rizikos veiksniais efektyviausia yra visuomenės sveikatos strategijos ir švietimas. Komiteto posėdžiuose nagrinėjamas visuomenės sveikatos specialistų ir medikų darbas, kuriamos strategijos pakeisti socialines normas, skatinant sveiką gyvenseną, mitybą, sveiką elgesį ir mažinant rizikos veiksnių paplitimą ir jų poveikį. Priemonių visuma mažina sergamumą ir mirtingumą, todėl Plungės rajone ilgėja vidutinis gyventojų amžius, kuris tarptautiniu mastu yra gyvenimo kokybės rodiklis.

Raimondas Doviltis

Politinė reklama bus apmokėta iš VRK „Vieninga Plungė“ rinkimų sąskaitos.