Vienas vargas, kai Plungėje turi asmeninį laikraštį, bet neturi ką spausdinti. Nors jį

mažai kas ir skaito, visi į kompiuterius sulindę. Jei išleistų numerį su pora tuščių lapų, mažai kas ir pastebėtų, na, nebent akcininkė, mero žmona, ar kokios įstaigos tarnautojas, kuriam šis laikraštis specialiai užprenumeruotas liberalioms pažiūroms formuoti, kokiai musei nubaidyti, o gal , kad neužmirštum, kam tarnauji. Teksto ten nėra daug, bet bene po septynias mero nuotraukas kiekviename laikraštyje – net naktį pakeltas savivaldybės klerkas regi mero veidą: čia jis šypsosi, čia spaudžia ranką darbo žmogui, o čia parodos atidaryme…

Tik prieš rinkimus šis spaudos „gigantas“ ima publikuoti rimtesnius dalykėlius. Na,

pavyzdžiui, apie suaugusių vyrų žaidimus smėlio dėžėje. Ryte dėdės susėda į dėžę ir posėdžiauja,

siekia, kad Plungės miestui būtų geriau, o vakare žaidžia su smėliu ir apsipyksta. Ir tą reikia

aprašyti, kadangi gauni iš mero užsakymą ir privalai rašyti, nes kitaip šis dubenėlį prie lubų prikals. O štai čia kaip tik istorija apie smėlio dėžę, kurioje ir šefui yra galimybė pasireklamuoti…

Matyt, meras pastebėjo, kad savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Bagužis idėjinio – propagandinio laikraštuko neskaito, o dažniau įlindęs į Facebook-ą dalijasi gerais „Vieningos Plungės“ darbais. Negalima administracijos direktoriui tokiu delikačiai rimtu metu kaip rinkimai neskaityti laikraštuko, o po Facebook-ą landžioti. Šliūkšt smėlio į akis! Tiksliau sakant, „Plungės žinių“ redaktorius, uolus tarnas, brūkšt skundą į rinkimų komisiją! Sėdi ten tarnautojai be darbo, tai tegu tiria mūsų kiemo reikaliukus. Tegu aiškinasi, kodėl savivaldybės administracijos direktorius neskaito laikraštuko, o vykdo politinę reklamą, naudodamasis savivaldybės geru vardu! Koks begėdis, jis turi būti tik Gintaras ir ne daugiau! Gal kol anas krapštysis smėlį iš akių, bus galima kokią varkę prasukti? Arba šiaip geriau tokiu metu tegu ramesnis pabūna, juk mažesnis yra – tegu verkia lepūnėlis… Bet mažesnis – nereiškia durnesnis. Bagužis į smėlio dėžę atsitempė draugą, tokį, aktyvų pilietį kaip aš, skaitantį laikraščius ir naršantį po interneto platybes. Tai aš su savo kastuvėliu šliūkšt smėlio merui, brūkšt į tą pačią komisiją skundą, kad A. Klišonis elgiasi lygiai taip pat ir Facebook’o paskyroje savo politine reklama dalijasi ne iš asmeninės, o iš oficialios Plungės rajono savivaldybės mero paskyros. Ir dar Vyriausiosios rinkimų komisijos paprašiau ištirti, ar pats straipsnis laikraštyje nebuvo užsakytas kaip politinė reklama ir kartu oponento antireklama… Jei kariauti, tai kariauti. Karai smėlio dėžėje turi vykti sąžiningai, kai vadovaujamasi tomis pačiomis taisyklėmis… Manau, dviese vieną mušti negarbinga.

„Ak, tie kiemo berniūkščiai, – plepa suėjusios moterys, – diržo tokiems maža. Va į

kariuomenę tokius geriau paimtų, tai bent proto įgautų“. Bet maži dar kol kas… Gal suaugs? Proto

įgaus…

Aktyvus pilietis

Politinė reklama bus apmokėta iš VRK „Vieninga Plungė“ rinkimų sąskaitos