Projekto pavadinimas Atsakingas asmuo/-enys Pilnas projekto aprašymas
Aktyvaus poilsio ir pramogų zonos sukūrimas Plungės m.M.Oginskio dvaro teritorijoje Žaneta Piepalienė, Martynas Čiuželis
Babrungo upės slėnio estrados teritorijos ir jos prieigų bei jungčių su Plungės miesto centrine dalimi sutvarkymas Žaneta Piepalienė, Arvydas Liutika
Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Plungės rajone Jurgita Saldukienė, Aistė Daukšienė
Socialinio būsto plėtra Plungės rajone Jurgita Saldukienė, Martynas Čiuželis
Žemaitijos regiono tradicijų sklaida e. rinkodaros priemonėmis Simona Bertašiūtė
Žemaitijos istorinio – religinio kelio sklaida e. rinkodaros priemonėmis Simona Bertašiūtė
Gynybinio ir gamtos paveldo keliai Simona Bertašiūtė
Lietuvos tarpukario (1918 – 1940) architektūra Simona Bertašiūtė
Telšių regiono savivaldybes jungiančių turizmo trasų informacinės infrastruktūros plėtra Simona Bertašiūtė
Teikiamų paslaugų procesų tobulinimas ir aptarnavimo kokybės gerinimas Plungės rajono savivaldybėje Simona Bertašiūtė Ingrida Stanienė
Darnaus turizmo paslaugų plėtra, priimant bendrus sprendimusFinansavimas skirtas, projektas pradėtas įgyvendinti 2017-04-01. Projektas parengtas kartu su Rokiškio TIC, Koknese ir Jakobpils savivaldybėmis, Latvija. Bendras projekto biudžetas- 471234,47 eur. Projektas baigiamas įgyvendinti 2018-12-31. Atlikti Sargo namo, kuriame veikia TIC ir parko vartų remonto darbai, nupirkti ir sumontuoti nauji baldai, perkama įranga. Audronė Aužbikavičiūtė
Savivaldybių darbuotojų gebėjimų ugdymas ir ryšių su vietos bendruomenėmis stiprinimas Kulių (LT) ir Kalėčių (LV) seniūnijų gyventojų gyvenimo kokybei ir socialinei aplinkai gerinti Audronė Aužbikavičiūtė
Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas Latvijos ir Lietuvos miestų saugumui užtikrinti Audronė Aužbikavičiūtė
Modernių kūrybiškumą skatinančių erdvių kūrimas Plungės "Saulės" gimnazijoje Agnė Stankūnienė
Baltijos paveldo maršrutai. Paveldo turizmo infrastruktūros plėtra Pietų Baltijos teritorijoje Agnė Stankūnienė
Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Plungės rajone Ingrida Stanienė
Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato - žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms (I etapas) Ingrida Stanienė
Rekreacinės teritorijos Kaušėnų k., prie Gandingos HE (Plungės jūros), sutvarkymas, įrengimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams Darius Preibys (Iki sutarties pasirašymo Ingrida Stanienė)
Socialinių paslaugų neįgaliesiems plėtra Plungės rajone Plungės parapija ir Ingrida Stanienė
Kompleksinių paslaugų teikimas šeimoms bendruomeniniuose šeimos namuose Genovaitė Vasilienė
Dalies visuomeninės paskirties pastato ir viešųjų erdvių, esančių Platelių miestelio centrinėje dalyje, sutvarkymas Danutė Rapolavičienė (iki Sutarties pasirašymo Žaneta Piepalienė)
Visuomeninės paskirties pastato, esančio Telšių g. 3, Alsėdžiuose, atnaujinimas ir pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams, socialinei ir kultūrinei veiklai Danutė Repšienė (iki Sutarties pasirašymo Žaneta Piepalienė)
Dviračių ir pėsčiųjų takų Plungės miesto Gandingos ir J. Tumo -Vaižganto gatvėse įrengimas Audronė Aužbikavičiūtė
Kulių miestelio dalies inžinerinių statinių ir viešųjų erdvių sutvarkymas Jurgita Saldukienė Daivutė Petrauskienė, Modestas Budrys
Buvusio mokyklos pastato dalies ir viešųjų erdvių Narvaišių kaime kompleksiškas atnaujinimas Jurgita Saldukienė, Martynas Čiuželis
Tunelinio viaduko po geležinkeliu Plungės mieste, Dariaus ir Girėno gatvėje įrengimas Jūratė Garčinskaitė Martynas Čiuželis
Plungės dvaro sodybos Mykolo Oginskio rūmų rekonstravimas ir modernizavimas, kuriant aukštesnę kultūros paslaugų kokybę Alvidas Bakanauskas Žaneta Piepalienė
Užterštos teritorijos buvusioje naftos produktų bazėje, esančioje Plungės r. sav., Šateikių sen., Narvaišių kaime ir cheminėmis medžiagomis užterštos teritorijos, esančios Plungės mieste, Birutės gatvėje, greta Gandingos HE tvenkinio, tvarkymas Simona Bertašiūtė
Plungės miesto poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimas prie Babrungo upės ir Gondingos hidroelektrinės tvenkinio bei prieigų prie jų sutvarkymas. Ingrida Stanienė
Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Plungės rajono savivaldybėje Ingrida Stanienė Genovaitė Vasylienė
Kulių gimnazijos viešojo pastato energetinio efektyvumo didinimas Agnė Stankūnienė
Plungės miesto Telšių, Rietavo, Laisvės ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas Agnė Stankūnienė
Aplinkai nekenksmingų viešojo transporto priemonių Plungės rajonui įsigijimas Agnė Stankūnienė
VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės pastatų J.Tumo-Vaižganto g. 89 ir J.Tumo-Vaižganto g. 91, Plungėje rekonstravimas, II etapas Ingrida Stanienė Steponas Petrauskis
Plungės rajono savivaldybės kultūros centro rekonstrukcija Ingrida Stanienė
Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato rekonstrukcija ir M. Oginskio dvaro asamblio laikrodinės -oranžerijos restauravimas ir pritaikymas bibliotekos reikmėms Ingrida Stanienė
Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato – žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms (II etapas) Ingrida Stanienė
Plungės “Saulės” gimnazijos rekonstrukcija Ingrida Stanienė
Plungės Senamiesčio mokyklos kapitalinis remontas Ingrida Stanienė
Plungės rajono Kulių gimnazijos kapitalinis remontas Ingrida Stanienė
Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos patalpų dalies pritaikymas ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui. Ingrida Stanienė
Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso Plungėje, Mendeno g. 1C, statybos (I etapas) (naujas) Ingrida Stanienė
Plungės Ryto pagrindinės mokyklos dengtos sporto aikštelės su šaldymo įranga statyba (naujas) Ingrida Stanienė
Socialinių paslaugų infrastruktūros bendruomenėje plėtra Plungės rajone Ingrida Stanienė
Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Telšių regione TRATC; Edita Lydienė
Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Plungės mieste Arvydas Liutika Arvydas Jurkaitis
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Plungės rajone Arvydas Liutika Arvydas Jurkaitis
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa SĮ "Plungės būstas" Kazys Milierius
UAB „Klinika Pulsas“ veiklos efektyvumo didinimas Tomas Zamulskis
A. Klišonio komercinės firmos "Inesa" veiklos efektyvumo didinimas Vytautas Klišonis
UAB „Plungės sveikatos centras“ veiklos efektyvumo didinimas Irena Nekrašienė
Sveikos gyvensenos skatinimas Plungės rajono savivaldybėje Oresta Gerulskienė Daiva Zablockienė
Priemonių gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Plungės rajono savivaldybėje Margarita Mažonaitė Ingrida Stanienė
„Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos kadastro vietovės dalies melioracijos sisitemų rekonstrukcija“ ,projektą vykdė Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Ajerynė“
„Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos kadastro vietovės dalies melioracijos sisitemų rekonstrukcija“ ,projektą vykdė Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Alksnos“
„Plungės rajono Didvyčių ir Šateikių kadastro vietovių melioracijos statinių naudotojų asociacijos dalies melioracijos statinių rekonstravimas“, projektą vykdo Melioracijos statinių naudotojų asociacija „Žalioji Liepupė“ Dalia Udrienė
Projekto pavadinimas Atsakingas asmuo/-enys Pilnas projekto aprašymas
Aktyvaus poilsio ir pramogų zonos sukūrimas Plungės m.M.Oginskio dvaro teritorijoje Žaneta Piepalienė, Martynas Čiuželis
Babrungo upės slėnio estrados teritorijos ir jos prieigų bei jungčių su Plungės miesto centrine dalimi sutvarkymas Žaneta Piepalienė, Arvydas Liutika
Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Plungės rajone Jurgita Saldukienė, Aistė Daukšienė
Socialinio būsto plėtra Plungės rajone Jurgita Saldukienė, Martynas Čiuželis
Žemaitijos regiono tradicijų sklaida e. rinkodaros priemonėmis Simona Bertašiūtė
Žemaitijos istorinio – religinio kelio sklaida e. rinkodaros priemonėmis Simona Bertašiūtė
Gynybinio ir gamtos paveldo keliai Simona Bertašiūtė
Lietuvos tarpukario (1918 – 1940) architektūra Simona Bertašiūtė
Telšių regiono savivaldybes jungiančių turizmo trasų informacinės infrastruktūros plėtra Simona Bertašiūtė
Teikiamų paslaugų procesų tobulinimas ir aptarnavimo kokybės gerinimas Plungės rajono savivaldybėje Simona Bertašiūtė Ingrida Stanienė
Darnaus turizmo paslaugų plėtra, priimant bendrus sprendimusFinansavimas skirtas, projektas pradėtas įgyvendinti 2017-04-01. Projektas parengtas kartu su Rokiškio TIC, Koknese ir Jakobpils savivaldybėmis, Latvija. Bendras projekto biudžetas- 471234,47 eur. Projektas baigiamas įgyvendinti 2018-12-31. Atlikti Sargo namo, kuriame veikia TIC ir parko vartų remonto darbai, nupirkti ir sumontuoti nauji baldai, perkama įranga. Audronė Aužbikavičiūtė
Savivaldybių darbuotojų gebėjimų ugdymas ir ryšių su vietos bendruomenėmis stiprinimas Kulių (LT) ir Kalėčių (LV) seniūnijų gyventojų gyvenimo kokybei ir socialinei aplinkai gerinti Audronė Aužbikavičiūtė
Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas Latvijos ir Lietuvos miestų saugumui užtikrinti Audronė Aužbikavičiūtė
Modernių kūrybiškumą skatinančių erdvių kūrimas Plungės "Saulės" gimnazijoje Agnė Stankūnienė
Baltijos paveldo maršrutai. Paveldo turizmo infrastruktūros plėtra Pietų Baltijos teritorijoje Agnė Stankūnienė
Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Plungės rajone Ingrida Stanienė
Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato - žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms (I etapas) Ingrida Stanienė
Rekreacinės teritorijos Kaušėnų k., prie Gandingos HE (Plungės jūros), sutvarkymas, įrengimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams Darius Preibys (Iki sutarties pasirašymo Ingrida Stanienė)
Socialinių paslaugų neįgaliesiems plėtra Plungės rajone Plungės parapija ir Ingrida Stanienė
Kompleksinių paslaugų teikimas šeimoms bendruomeniniuose šeimos namuose Genovaitė Vasilienė
Dalies visuomeninės paskirties pastato ir viešųjų erdvių, esančių Platelių miestelio centrinėje dalyje, sutvarkymas Danutė Rapolavičienė (iki Sutarties pasirašymo Žaneta Piepalienė)
Visuomeninės paskirties pastato, esančio Telšių g. 3, Alsėdžiuose, atnaujinimas ir pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams, socialinei ir kultūrinei veiklai Danutė Repšienė (iki Sutarties pasirašymo Žaneta Piepalienė)
Dviračių ir pėsčiųjų takų Plungės miesto Gandingos ir J. Tumo -Vaižganto gatvėse įrengimas Audronė Aužbikavičiūtė
Kulių miestelio dalies inžinerinių statinių ir viešųjų erdvių sutvarkymas Jurgita Saldukienė Daivutė Petrauskienė, Modestas Budrys
Buvusio mokyklos pastato dalies ir viešųjų erdvių Narvaišių kaime kompleksiškas atnaujinimas Jurgita Saldukienė, Martynas Čiuželis
Tunelinio viaduko po geležinkeliu Plungės mieste, Dariaus ir Girėno gatvėje įrengimas Jūratė Garčinskaitė Martynas Čiuželis
Plungės dvaro sodybos Mykolo Oginskio rūmų rekonstravimas ir modernizavimas, kuriant aukštesnę kultūros paslaugų kokybę Alvidas Bakanauskas Žaneta Piepalienė
Užterštos teritorijos buvusioje naftos produktų bazėje, esančioje Plungės r. sav., Šateikių sen., Narvaišių kaime ir cheminėmis medžiagomis užterštos teritorijos, esančios Plungės mieste, Birutės gatvėje, greta Gandingos HE tvenkinio, tvarkymas Simona Bertašiūtė
Plungės miesto poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimas prie Babrungo upės ir Gondingos hidroelektrinės tvenkinio bei prieigų prie jų sutvarkymas. Ingrida Stanienė
Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Plungės rajono savivaldybėje Ingrida Stanienė Genovaitė Vasylienė
Kulių gimnazijos viešojo pastato energetinio efektyvumo didinimas Agnė Stankūnienė
Plungės miesto Telšių, Rietavo, Laisvės ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas Agnė Stankūnienė
Aplinkai nekenksmingų viešojo transporto priemonių Plungės rajonui įsigijimas Agnė Stankūnienė
VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės pastatų J.Tumo-Vaižganto g. 89 ir J.Tumo-Vaižganto g. 91, Plungėje rekonstravimas, II etapas Ingrida Stanienė Steponas Petrauskis
Plungės rajono savivaldybės kultūros centro rekonstrukcija Ingrida Stanienė
Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato rekonstrukcija ir M. Oginskio dvaro asamblio laikrodinės -oranžerijos restauravimas ir pritaikymas bibliotekos reikmėms Ingrida Stanienė
Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato – žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms (II etapas) Ingrida Stanienė
Plungės “Saulės” gimnazijos rekonstrukcija Ingrida Stanienė
Plungės Senamiesčio mokyklos kapitalinis remontas Ingrida Stanienė
Plungės rajono Kulių gimnazijos kapitalinis remontas Ingrida Stanienė
Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos patalpų dalies pritaikymas ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui. Ingrida Stanienė
Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso Plungėje, Mendeno g. 1C, statybos (I etapas) (naujas) Ingrida Stanienė
Plungės Ryto pagrindinės mokyklos dengtos sporto aikštelės su šaldymo įranga statyba (naujas) Ingrida Stanienė
Socialinių paslaugų infrastruktūros bendruomenėje plėtra Plungės rajone Ingrida Stanienė
Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Telšių regione TRATC; Edita Lydienė
Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Plungės mieste Arvydas Liutika Arvydas Jurkaitis
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Plungės rajone Arvydas Liutika Arvydas Jurkaitis
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa SĮ "Plungės būstas" Kazys Milierius
UAB „Klinika Pulsas“ veiklos efektyvumo didinimas Tomas Zamulskis
A. Klišonio komercinės firmos "Inesa" veiklos efektyvumo didinimas Vytautas Klišonis
UAB „Plungės sveikatos centras“ veiklos efektyvumo didinimas Irena Nekrašienė
Sveikos gyvensenos skatinimas Plungės rajono savivaldybėje Oresta Gerulskienė Daiva Zablockienė
Priemonių gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Plungės rajono savivaldybėje Margarita Mažonaitė Ingrida Stanienė
„Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos kadastro vietovės dalies melioracijos sisitemų rekonstrukcija“ ,projektą vykdė Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Ajerynė“
„Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos kadastro vietovės dalies melioracijos sisitemų rekonstrukcija“ ,projektą vykdė Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Alksnos“
„Plungės rajono Didvyčių ir Šateikių kadastro vietovių melioracijos statinių naudotojų asociacijos dalies melioracijos statinių rekonstravimas“, projektą vykdo Melioracijos statinių naudotojų asociacija „Žalioji Liepupė“ Dalia Udrienė