Aktyvaus poilsio ir pramogų zonos sukūrimas Plungės m.M.Oginskio dvaro teritorijoje

LR Vidaus reikalų ministro 2017-09-28 įsakymas Nr. 1V-668 dėl finansavimo skyrimo projektui. 2018-08-30 pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 1 dėl papildomų rangos darbų (83 293,53 eur.).