Babrungo upės slėnio estrados teritorijos ir jos prieigų bei jungčių su Plungės miesto centrine dalimi sutvarkymas

LR Vidaus reikalų ministro 2017-11-28 įsakymas Nr. 1V-817 dėl finansavimo skyrimo projektui. 2018-11-20 Vietos ūkio ir ekologijos komitete pristatytas klausimas dėl papildomų darbų (suma 275 805,11 eur), suma numatoma tikslinti, atsižvelgiant į sąmatininkų vertinimą.