Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Plungės rajono savivaldybėje

Paraiška VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai teikiama iki 2019 m. sausio 7 d.