Buvusio mokyklos pastato dalies ir viešųjų erdvių Narvaišių kaime kompleksiškas atnaujinimas

2018 m. rugsėjo 28 d. ŽŪM pateikta paraiška. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2018 m. spalio 25 d. potvarkiu Nr.4D-178 (1.8E) skirta 139 540,00 eurų . Rangos darbai baigti.