Dalies visuomeninės paskirties pastato ir viešųjų erdvių, esančių Platelių miestelio centrinėje dalyje, sutvarkymas

Prisidėjimo lėšos gali didėti, atsižvelgiant į parengtą techninį Platelių centrinės dalies projektą ir bus aiškios tik įvykdžius rangos darbų pirkimą. ES, VB ir SB sumos nurodytos pagal finansavimo sutartį. 2018-11-30 pateiktas pirmasis mokėjimo prašymas su deklaruotomis viešojo tualeto įrengimo išlaidomis.