Darnaus turizmo paslaugų plėtra, priimant bendrus sprendimusFinansavimas skirtas, projektas pradėtas įgyvendinti 2017-04-01. Projektas parengtas kartu su Rokiškio TIC, Koknese ir Jakobpils savivaldybėmis, Latvija. Bendras projekto biudžetas- 471234,47 eur. Projektas baigiamas įgyvendinti 2018-12-31. Atlikti Sargo namo, kuriame veikia TIC ir parko vartų remonto darbai, nupirkti ir sumontuoti nauji baldai, perkama įranga.

Finansavimas skirtas, projektas pradėtas įgyvendinti 2017-04-01. Projektas parengtas kartu su Rokiškio TIC, Koknese ir Jakobpils savivaldybėmis, Latvija. Bendras projekto biudžetas- 471234,47 eur. Projektas baigiamas įgyvendinti 2018-12-31. Atlikti Sargo namo, kuriame veikia TIC ir parko vartų remonto darbai, nupirkti ir sumontuoti nauji baldai, perkama įranga.