Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Plungės rajone

Vyksta projektavimo darbai. Pakoreguotas Plungės miesto bendrasis planas.