Kulių gimnazijos viešojo pastato energetinio efektyvumo didinimas

Gautas finansavimas IP ir energetinio audito dokumentacijoms parengti. Numatomas investicijų poreikis (pasiekti C energetinę klasę) yra 827 083,00 eur. Projektui įgyvendinti yra dvi alternatyvos I- imti paskolą savivaldybei iš UAB VIPA arba projektą įgyvendinti viešosios privačiosios partnerystės būdu kai įgyvendina privatus investuotojas.