Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato – žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms (I etapas)

Rengiama rangos darbų pirkimo dokumentacija. Projekto vykdytojas Žemaičių dailės muziejus, Plungės r. savivaldybės administracija -projekto partneris.