Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato – žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms (II etapas)

Teikiamas 2020-2022 m. VIP.