Plungės miesto Telšių, Rietavo, Laisvės ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas

Netinkamos išlaidos apima: pagal PFSA iš principo netinkamos išlaidas (pvz. automobilių stovėjimo vietų įrengimą) bei pagal PFSA tinkamos išlaidas, tačiau viršijančias projekto finansavimui skirtą lėšų sumą.