„Plungės rajono Didvyčių ir Šateikių kadastro vietovių melioracijos statinių naudotojų asociacijos dalies melioracijos statinių rekonstravimas“, projektą vykdo Melioracijos statinių naudotojų asociacija „Žalioji Liepupė“

Savivaldybė įsipareigojusi įmokėti 10 proc. tinkamų finansuoti projekto lėšų ir jau įmokėjo -18771,49 Eur, bendra projekto verė – 299 260,00 Eur