Plungės rajono Kulių gimnazijos kapitalinis remontas

Trūkstama lėšų suma 2 673 950,00.