„Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos kadastro vietovės dalies melioracijos sisitemų rekonstrukcija“ ,projektą vykdė Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Ajerynė“

Savivaldybė prisidėjo – 15 proc.