Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos patalpų dalies pritaikymas ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui.

Baigiamas įgyvendinti 2018 m.