Savivaldybių darbuotojų gebėjimų ugdymas ir ryšių su vietos bendruomenėmis stiprinimas Kulių (LT) ir Kalėčių (LV) seniūnijų gyventojų gyvenimo kokybei ir socialinei aplinkai gerinti

Kulių mokyklos stadiono remontas. Projektas parengtas kartu su Priekulės savivaldybe, Latvija. Bendras projekto biudžetas- 235294,12. Ne didesnė negu 30000 eurų suma Tarybos sprendimu Nr. T1-132 skiriama finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia projektui skirtas finansavimas. Vyksta stadiono remonto darbai.