Socialinio būsto plėtra Plungės rajone

Nupirkti 11 butų (iš jų: 2 -2-jų ir 9 1-o kamb. butai) Narvaišiuose rangos darbai užbaigti, pridavinėjamas pastatas.