Socialinių paslaugų infrastruktūros bendruomenėje plėtra Plungės rajone

Parapijos ir SB lėšos