Telšių regiono savivaldybes jungiančių turizmo trasų informacinės infrastruktūros plėtra

Projekto vykdytojas – Telšių r. sav., partneriai – Plungės ir Kretingos raj. Sav. Plungės prisidėjimas ne didesnis nei 22776 Eur. Projekto biudžeto dalis tenkanti Plungės r. savivaldybei 25,5 proc. 151 200,93 Eur.