UAB „Klinika Pulsas“ veiklos efektyvumo didinimas

Įmonės lėšos.