UAB „Plungės sveikatos centras“ veiklos efektyvumo didinimas

Įmonės lėšos.