Visuomeninės paskirties pastato, esančio Telšių g. 3, Alsėdžiuose, atnaujinimas ir pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams, socialinei ir kultūrinei veiklai

Pagal PFSA netinkamos finansuoti – savivaldybės administracijos ir jos filialų (seniūnijų) pastatų tvarkymas. Prisidėjimo lėšos gali didėti, atsižvelgiant į parengtą techninį projektą ir bus aiškios tik įvykdžius rangos darbų pirkimą. ES, VB ir SB sumos nurodytos pagal finansavimo sutartį.