Žemaitijos istorinio – religinio kelio sklaida e. rinkodaros priemonėmis

Projekto vykdytojas – Telšių r. sav., partneriai – Plungės ir Kretingos raj. Sav. Plungės prisidėjimas 6%. Projekto biudžeto dalis tenkanti Plungės r. savivaldybei 39,99 proc. 123 710 Eur.